İpek Yolu Ebru ve Hat Kitabı

Tarihî İpek Yolu sadece bir ticaret güzergahı değil aynı zamanda kültürleri, ülkeleri, medeniyetleri birbirine bağlayan büyük bir iletişim hattıdır. Bugün Türk ve İslam coğrafyalarının kalbinden geçen bu yol sayesinde bilim, sanat ve kültüre birçok unsur dünyanın ortak ürünü haline gelmiştir. Bilhassa doğudan yükselen ve medeniyetimizin inceliklerini temsil eden sanatlarımız da bu yol sayesinde dünya ile buluşmuştur. Hat, ebru, minyatür, tezhip gibi sanatlarımız milyonların kalbine böylece işlemiştir. Büyük Ebru ustası Hikmet Barutçugil ile Hat ustası Haji Noor Deen Mi Guang Jiang’ın yollarını buluşturan da yine bu İpek Yolu’nun mirasıdır. Büyük bir şairin ifadesiyle “sanat yetenekle ve gelenekle kaimdir”. Sanatçı, bireysel yeteneği ve uğraştığı sanat dalının geçmişini yani geleneğini iyi bilmesiyle büyür, evrensele ulaşır. Barutçugil’in ve Jiang’ın dünya çapında büyük sanatçı olmalarının sırrı da burada gizlidir. İki sanatçımız da büyük yetenekleri ve ait oldukları kültürlere gönülden bağlılıkları ile evrensel bir şöhrete ulaşmışlardır. Aynı şekilde Türkiye’nin önemli kültür ve sanat şehirlerinden Üsküdar da tarihi boyunca Ebru ve Hat sanatının büyük ustalarına her zaman ev sahipliği yapmıştır. Şehrimizi bu büyük sanatçılarla bir araya getiren de işte ortak yön olmuştur. Mutlulukla ifade etmek isterim ki ebruya ve hatta getirdikleri yeni yorumlarla, bu iki sanat dalında verdikleri büyük eserlerle bilinen sanatçılarımızın ortak sergileri bu anlamda Üsküdar’ın kültürel zenginliğine çok yakıştı. Elinizdeki bu kitap da işte bu ortak sergiden doğdu. İpek Yolu, Üsküdar’ın millî ve evrensel şehir vizyonuyla örtüşen bir içeriğe sahip. Sanatın bir amacı da toplumlar arasında dostluklar inşa etmek ise bu kitapla sanatçılarımız bunu bir kere daha başarmış oldular. Ebru ve Hat’a ömürlerini vermiş sanatçılarımızın ortak eserlerinden oluşan bu kitabımız hem sanat yayıncılığı hem de sanatseverler için parlak bir çalışma oldu. Bu benzersiz eser için sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

İyi ki sanat var

 

Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

 

Kitabı indirmek için tıklayınız...