Geçmişten Üsküdar Suretleri

"Altın Şehir" Üsküdar'ımızın 1420'1erden,

1950'1ere kadar uzanan beşyüzyıllık görsel serüveninin toplandığı bu albüm, Üsküdar'ın sahip olduğu tarihsel mirasın belgelerini sunmayı amaçlıyor. Kitapta yer alan tablolar, gravürler, fotoğraflar, kartpostallar ve haritalar "E bed i Şehir" Üsküdar'a ait geçmiş zaman suretlerini günümüze aktarıyor. Bu Kitap-Aibüm'ün her sayfası büyük bir zenginliğin tekrar hatırlanmasını sağlıyor ve sanki bir şehrin hafızasını yeniden canlandırıyor.

Albümdeki her görsel yüzlerce yıllık birikimin tanıklığını yapıyor,  etkileyici ve heyecanlandırıcı bu görsel şölen bir "Masal Şehri" olan Üsküdar'ın büyülü atmosferini tanımlıyor. Kültürel özellikleri, coğrafi konumu, anıtsal yapıları ve dokusu ile istanbul'un müstesna semti olan Üsküdar, bu eserle sahip olduğu tarihsel mirasın bir envanterini çıkarıyor ve korumamız gereken değerleri bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Üsküdar Belediye Başkanlığı olarak bir kültür hazinesi olan bu Albümü Üsküdarlılara sunmaktan mutluluk duyuyor ve sizleri Üsküdar'ın en güzel hatıraları ile başbaşa bırakıyoruz.

 

Compiling the visual odyssey of o ur beloved borough Üsküdar, spanning 500 years from the 7 420s up un til the 7 950s, "The Golden City" al bum ai m s at presenting the pertinent documentsof the histarical heritage that Üsküdar possesses. The paintings, etchings, photographs, postcards and maps incorporated in to the book all function to adequately and efficiently reflect and convey a se m blonce of the likeness of the pas t times pertaining to the "Et ernal City" Üsküdar to our present day, and carry them forward to posterity. Each page of this Book-Aibum en s u res the remembrance of an exalted glory and an enduring magnificence of the bygone epochs, and, in a sense, successfully attempts to recreate the memory of a living metropol is. Each visual element and image featuring in the Al bum attest to a di verse and rich accumulation, amossed over hundreds of years, as this impressive and exhilarating pictorial feast defines the magical and enchanted atmosphere of Üsküdar, standing out prominently as a "Dreamland" or the "City of Fairy-Ta/es and Fantasies." Singularized as one of /stanbu/'s most exceptional and exquisite settlement /oca/ities, attributable extensively to i ts varied cu/tura/ aspects, ultima te geographical position, a p/ethora of monumental structures and buildings as well i ts unique social fabric, Üsküdar now strives, by virtue of this work, to derive and assemble a comprehensive inventory of the historical legacy that it has inherited all along, and once again summons us to remember the core values and unmatched treasures that we are com pel/ed, by the cal/ ofhistorical responsibility, to safeguard and maintain ... for all intents and purposes. We, in o ur capacity as the Üsküdar Municipality Mayoralty, are proud to o ffer this exclusive Al bum, epitomizing an abundant cu/tura/ reference and source, to the residen ts and inhabitants of Üsküdar, as we are convinced that you wi/1 steadfastly savor the de/ights and wonders of the most captivating reminiscences of Üsküdar.

Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı 1 Mayor of Üsküdar

 

Yayını PDF olarak indirmek için tıklayınız