Fotoğraflarla Sultan II. Abdülhamid Dönemi Sağlık Müesseseleri: Hastaneler

VIZYONER BIR SULTANIN KURDUĞU SAĞLIK SISTEMI GÜNÜMÜZE IŞIK TUTUYOR

Büyük bir imparatorluğun en uzun yüzyılı... İçeride farklı cereyanlar ve toplumlar üzerinden gelişen ayrılıkçı hareketler, dışarıda ise sürekli artan toprak talepleri ve kesilmeyen ekonomik, politik müdahaleler... Ve böylesi bir tarihsel kesitte devleti ayakta tutmak, bürokrasiyi modernleştirmek ve kamusal kurumları kurumsallaştırmak isteyen bir sultan. Halkın sevgisi ve desteğiyle bu fırtınalı yılları atlatan II. Abdülhamid böylesi zorlu bir dönemin devlet adamıydı. Üsküdar’da son nefesini verene kadar da milleti, ülkesi ve devleti için yaşadı. Bugün hukuktan sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere varlığı devam eden birçok kurumun arkasında II. Abdülhamid’in iradesi vardır. Sağlık kurumlarımızın tarihçesine baktığımızda bu gerçek daha da netleşir. Evet, Türkiye’de modern sağlık tesislerinin kuruluşu, bu tesislerin bir sosyal devlet politikası vizyonuyla kurumsallaşması II. Abdülhamid zamanında gerçekleşmiştir. Elbette modern sağlık politikalarının kökeni Tanzimat öncesinde başlasa bile bugünkü anlamda bilimsel eğitim ve bürokratik yönetim anlayışı 19. yüzyılın son çeyreğinde gelişir. Bugünkü Kızılay’ın ilk adı olan Hilal-i Ahmer’in kurulmasına vesile olan, ilk kadın ve çocuk hastanelerini açan, kuduz aşısını bulan Pasteur’ün enstitüsüne bağış yapan, ilk aşı fabrikasını ve Bakteriyolojihane’yi kurduran 2. Abdülhamit, sağlık konusunda yaptığı yatırımlarla modern Türkiye’nin sağlık konusunda bugünkü geldiği seviyenin çıkış noktalarından biri olmuştur. İşte elimizdeki bu kitap, bu dönemde kurulmuş olan sivil ve askerî sağlık kurumlarının tarihini fotoğraflar eşliğinde anlatıyor. Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın titiz çalışması ile tarihimizin bir dönemine dair ışık tutmuş olduk. Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve kıt kaynaklara rağ- men modern bir sosyal devlet zihniyetiyle planlı, programlı bir sağlık politikası geliştirmesi ve Makedonya’dan Yemen’e geniş bir coğrafyada hastaneler kurabilmiş olması hepimiz için büyük bir ders niteliğindedir. Üsküdar Belediyesi olarak halka hizmet vizyonuyla sosyal politikalar üretirken tarihimizdeki bu parlak anlardan güç alıyoruz. Sadece öğrenciler, tarihçiler ve sağlıkçılar için değil tüm yurttaşlarımızın ilgisini çekeceğine inandığımız bu çalışmada emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederim                                                                                                         

 

Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

 

Kitabı indikme için tıklayınız...