Düşten Fethe İstanbul

HİLMİ TÜRKMEN

Belediye Başkanı

 

29 Mayıs 1453 . . .

İstanbul'un kapılarını 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed'in

Osmanlılara açtığı, "Konstantiniyye"nin fethedildiği gün . . .

Osmanlı ve dünya tarihinde yeni bir dönem . . .

Tarihin en büyük imparatorluklarından birisinin Roma (Doğu

Roma/Bizans) İmparatorluğu tarih sahnesinden çekilirken, Osmanlı

devleti sözü geçen bir imparatorluk olarak dünya sahnesindeki yerini

alıyordu . . .

Bir çağ kapanıyor, yeni bir çağ açılıyordu . . .

Üsküdar, Osmanlıların İstanbul'la buluştuğu ilk belde . . .

Fethi, büyük şairimiz Yahya Kemal'in ifadesiyle "Bir Ulu Rü'yâyı

Görenler Şehri":

Üsküdar, bir ulu rü'yâyı görenler şehri!

Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,

Hepsi der: "Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?

Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü!"

Elli üç gün ne mehabetli temâşâ idi o!

Sanki halkın uyanık gördüğü rü'yâ idi o!

Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan;

Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan;

Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl;

O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl.

Gürlemiş Topkapı'dan bir yeni şiddetle daha

Şanlı nâmıyle "Büyük Top" denilen ejderha.

Sarfedilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece,

Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Halic'e;

Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,

Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,

Görmüş İstanbul'a yüzbin meleğin uçtuğunu;

Saklamış durmuş, asırlarca, hayâlinde bunu.

Üsküdar, bütün ruhuyla, tarihiyle, hatırasıyla o günleri derin

hafızasında ve tarihi şuurunda yaşatmaya ve yansıtmaya devam ediyor.

Bizler de o hafızayı canlı· tutmaya, geçmişin izinde; tarihi tecrübenin

6 ışığında bir gelecek tasavvuru inşasına gayret ediyoruz. Genelde tarihimi

mirasımızı, özelde İstanbul'un fethini ele almak bir kuru cihangirlik

gayreti değil, dünyayı, beldemizi ve İstanbul'umuzu anlama, anlatmak,

hayatın hakikatine, bu toprakların ruhuna vakıf olmak ve güçlü bir

gelecek inşasına zemin hazırlamaktır.

Bu nedenle alt yapı ve gelecek yatırımları kadar geçmişin birikimini

ortaya çıkarmaya, insanımızla buluşturmaya gayret ediyor,

çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Bu kitap da bu faaliyetlerimizden birisidir.

28 Mayıs 20 1 4'de, İstanbul'un fethin 561. yıldönümünde, çok

değerli, bilim adamlarımızın katılımıyla düzenlediğimiz: "İstanbul'un

Fethi: Fetih Gören Şehirden İstanbul'un Fethi'ne ve Fatihi'ne Bakış"

konulu ilmi toplantımızın eseridir. Şüphesiz fetih ruhu ve şuuruyla

düzenlenen her etkinlik anlamlıdır. Ancak böyle bir etkinliğe yakışan

en önemli şehir Üsküdar'dır. Bu farkın sırrı ise Yahya Kemal'in mısralarında

gizlidir.

 

Toplantımızın salonlarda ve izleyenlerin hafızalarındaki

izdüşümüyle yetinilmeyip kitaplaşması, bilgilerin geniş kitlelere ve

gelecek zamana aktarılması bu etkinliği çok daha etkili ve kalıcı hale

getirmiştir. Fethin 562. yıldönümünde neşrettiğimiz bu güzel eserin,

ele aldığı konular ve yazarlarıyla İstanbul kitaplığımıza ve Fetih külliyatına

önemli bir katkı olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle, toplantımıza şeref veren değerli akademisyenlerimize

ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Onların emekleri olmasa,

elbette bu eser vücuda gelmezdi. Toplantımızı düzenleyip kitaptaşmasını

sağlayan, Üsküdar'ın kültürüne önemli katkılarda bulunan

Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgisini esirgemeyen Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya,

emeği geçen dostlarımıza ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür

ediyorum.

 

Yeni eserlerin sayfalarında buluşmak temennisiyle saygılar sunarım.

 

Yayını PDF olarak indirmek için tıklayınız