Çanakkale Muharebeleri'nde Zâbitân İzlenimleri

Çanakkale bir kahramanlık öyküsüdür. Çanakkale, bir yüce milletin kurtuluşunun, güçlü bir memleketin kuruluşunun hikayesidir. Her anı ayrı bir kahramanlık, her saniyesi insanlık için ayrı bir derse sahne olan günler ve aylar; bu büyük destanın her bir satırını oluşturmuştur. Bizler bugün yeni ve güçlü Türkiye'nin birer ferdi olarak, bağımsızlığımızı ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bu destanı satır satır okuyup incelemeyi en önemli ödev olarak telakki ediyoruz. Hiç kuşku yok ki, Çanakkale bizim için sadece bir tarih bilgisinden ibaret değildir. Çanakkale bizim geçmişimiz ve geleceğimiz; bugünümüz ve yarınımızdır. Bu aziz milletin bağrından çıkan sayısız kahramanın, dünyanın geri kalanına insanlık ve inanç dersi verdiği bir okuldur Çanakkale. Hamdolsun ki modern çağın getirdiği hiçbir dünya meşgalesinin gücü, Türkiye'nin ruhundan Çanakkale'yi sökmeye yetmemiştir ve yetmeyecektir. Türkiye'nin özünde, Türk insanının kalbinde ve ruhunda her zaman bir parça Çanakkale yer alacaktır. Bizleri yedi düvele karşı her zaman tetikte tutan ve bu sayede güçlü Türkiye olarak kalkınmamızın ve ilerleyişimizin fitilini ateşleyen de bu özel parçamızdır. Bunun aksini düşünen, bu milleti hürriyetinden, istiklâlinden ve istikbalinden koparmak isteyen hainler; çok yakın bir tarihte, 15 Temmuz 2016 günü Türkiye'nin her zaman yeni kahramanlık destanları yazmaya hazır oldu- ğunu görmüştür. 15 Temmuz'da darbeci hainlerin topuna, tüfe- ğine, tankına ve uçağına karşı iman dolu göğsüyle dimdik duran kahramanlarımız, hiç şüphesiz vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu mısralarına yepyeni bir anlam katmıştır: "Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı!" Allah'ın izniyle bu aziz vatan, şehitlerin ve şehit oğullarının korumasında her daim güçlü ve her daim emniyetli bir ülke olarak kalacaktır. Bizlere düşen görev ise, o şehitlerin, o kahramanların öykülerini, yetişen nesille paylaşarak ölümsüzleş- tirmektir. Çanakkale Muharebelerinde Zâbİtân İzlenimleri; o dehşetli günleri yaşamış, o anları sadece defterine değil, aynı zamanda tarihe kaydetmiş kahraman subayların hatıratını bugünlere eriştiriyor. Üsküdar Belediyesi olarak, yüce Türk milleti için paha biçilemez değere sahip bu kaynak eseri sizlerle buluşturmak, bizim için tarifi mümkün olmayan bir iftihar vesilesidir.

 

Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

 

Kitabı indirmek için tıklayınız...