Ağaçla Bir Ömür

Ahşaba Gönlüyle ve Emeğiyle Şekil Veren Bir Sanatkâr Ağaca şekil vermek, insanlığın en eski uğraşlarından biridir. Bu uğraş da bilinmeyen zamanlardan beridir de sanata dönüşmüştür. İnsanın fıtratına, ruhuna en yakın gelen sanatlardan biridir de diyebiliriz. Ahşap sanatında insan tabiata hükmetmez, tabiatın içinde saklı güzellikleri usulca ortaya çıkarır. Usta malzemesine saygı duyar, onunla arkadaş olur. Sanatkâr ahşabı, ahşap da hayatımızı güzelleştirir. Bu sanat ustadan ustaya, mekândan mekâna, emekten ruha binlerce yıldır günümüze kadar böyle gelmiştir.

Suat Yazıcı Beyefendi, işte bu kadim sanatın günümüzdeki önemli sanatkârlarından biridir. Bin yıldır ağacın güzellikleriyle süslenen Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği, Ahi geleneğini yaşatan, hâlâ bir öğrenci heyecanıyla üreten Yazıcı eserleriyle bizi tarihte ve vatanda bir yolculuğa çıkarıyor. Günümüzün basmakalıp, fabrikasyon üretimleri arasında bize özümüzü hatırlatan bu eserleri şimdiki ve gelecek nesiller için ulaşılabilir
kılmayı bir görev olarak görüyoruz.

Bütün tarih kitaplarının ve milli hafızamızın ortak bilgisi şudur. Biz bu topraklarda sadece kılıcımızla değil sanatımızla var olduk. Bu vesileyle sanata, bilhassa geleneksel ve tarihi derinliği olan sanatlarımıza ve sanatkârlarımıza özel bir ilgimiz vardır. Sanat tarihimiz bizim için aynı zamanda kimliğimizin de tarihi demektir.

Ağaçla Bir Ömür sergisini böyle bir perspektifle düzenledik. 40 yılı aşan sanatsal birikimini bu sergide bir araya getiren Suat Yazıcı’nın eserlerindeki incelik, ruh ve tabiat sevgisi bizim nasıl bir millet olduğumuzu da gösteriyor. Kültürün ve sanatın tarihsel başkenti olarak Üsküdar’a çok yakışan bu sergi için önce sanatkârımız Suat Yazıcı’ya, bu sergiye emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ederim.


İyi ki sanat var.

Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Beledİye Başkanı

Yayını indirmek için tıklayınız