220. Yılında Üsküdar Matbaası

Değerli Üsküdarlılar 

18. yüzyılın sonlarında kurulan Mühendishane Matbaası bir süre çalıştıktan sonra 19. yüzyılın hemen başında yeni bir kimlikle Üsküdar’a taşınır ve yayıncılık tarihimizde Üsküdar Matbaası olarak bilinen bir müessese doğar. Bu müessese, İbrahim Müteferrika’nın Dârü’t-Tıbaası’ndan sonra kurulan Türkiye’nin ilk matbaalarından biridir. 

Osmanlı Türk modernleşmesinin hem kaynakları hem de meyveleri olarak değerlendirebileceğimiz birçok eser burada basılır. Bu kitaplar, günümüzde Üsküdar’ın tarihsel-kültürel kimliğini zenginleştiren yayınlar olarak görülüyor. Tabii daha önemlisi de Türkiye’nin matbuat ve neşriyat tarihi için, milli kültürümüz için özel bir yerde duruyorlar. 

Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu kitapları, bu matbaayı, doğdukları yerde, Üsküdar’da yeniden kültür hayatımızla buluşturmak için bir proje geliştirdik. Uzmanların gözetiminde Üsküdar Matbaası mahreçli erişebildiğimiz tüm kitapları topladık ve bir sergi hazırladık. Elinizdeki bu kitap, bu serginin içeriğini ve bilimsel değerini kamuyla paylaşıyor. 

Bu matbaada basılan ilk kitaplardan biri olan meşhur Cedid Atlas’ı geçtiğimiz yıllarda aslına sadık kalarak yeniden basmış ve kültür dünyamıza kazandırmıştık. 

Belediye Başkanı

Hilmi Türkmen

Yayını indirmek için tıklayınız