1894 Yılında İstanbul'da Meydana Gelen Büyük Depreme Ait Anonim Bir Günlük

Üsküdar'ın tarihi mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmayı yerel yönetim sorumluluğumuzun bir parçası saymaktayım. Bu sorumluluğun gereği olarak Belediyemiz bünyesinde Üsküdar Araştırmaları Merkezi kurduk. Bu merkezde Üsküdar üzerine belge, fotoğraf, gravür ve eserleri toplamaktayız. Ayrıca önemli olup da bize ulaşan eserlerin de belediyemiz arşivine kazandırılması hususunda adımlar atıyoruz. Bu adımların neticesi kurulma çalışmaları devam eden Üsküdar Şehir Müzesi'dir. Fatih Mahkemesi olarak anı la gelen Eski Üsküdar Mahkeme Binası'nı satın alarak müze yapmak üzere tahsis ettik. Her tarafı zengin tarihi mirasla dolu olan Üsküdar her şeyin en iyisini hak ediyor. Yönetim süremiz içinde geçen on yılda çağdaş şehircilik adına önemli hamleler gerçekleştirdik. Tarihi ve doğasıyla bütünleşen bir Üsküdar vizyonuna doğru ilerleyişimiz sürüyor.

Kültürel mirasın değerlendirilmesi kapsamında kalıcı eserlere imza attık. Bu defa bilimsel bir çalışmayı sunuyoruz. 1894 yılında meydana gelen büyük İstanbul Depremi olarak tarihe geçen depremin, döneminde tutulmuş ve dünyada tek nüshası belediyemiz Üsküdar Araştırmaları Merkezi arşivinde bulunan yazma eseri orijinal biçimde neşrediyoruz. Deprem Araştırmalarının merkezi Kandilli Rasathanesinin de sınırlarımız içinde olması böyle bir çalışmayı daha da anlamlı hale getirmektedir.

17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri Ülkemizin önemli fay hatları üzerinde olduğu ve tedbir alınması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu depremlerle acı bir biçimde gördük ki altyapıdan ulaşıma her şey depreme göre alınacak önlemlere dayalı biçimde planlanmalıdır.

Üsküdar Belediyesi olarak bu gerçekten yola çıkarak Kriz Yönetim Merkezi ile Üsküdar Arama Kurtarma ekibini kurduk. Üsküdar Belediyesi çalışanları arasından gönüllü olarak seçilenlerden oluşan arama kurtarma timi, muhtemel bir deprem sonrası ilk yardım ve kurtarma işlerini görecektir. Bunun için gerekli ilkyardım, kurtarma ve halkla ilişkiler eğitimi alan ekibimiz belediyem izin diğer çalışanlarına da dönem dönem eğitimler vermektedirler.

Bütün bunların sıhhatli bir biçimde yürütülmesi maksadıyla ilçe Afet Yönetim Merkezi binasını Selimiye'de hizmete açtık. Bu binamızda her türlü teknik donanımı hazırladık. ilk yardım malzemeleri, arama kurtarma malzemeleri gibi unsurları da temin ederek modern şartlarda depoladık. Tüm Üsküdar'ın zemin etütlerini gerçekleştirdik ve bilgisayar ortamına aktardık. Bütün bu çalışmalarımız, şüphesiz Üsküdar için çağdaş ve modern anlamda yerel yönetim anlayışımızın sonucudur. Yayınladığımız 1894 yılı el yazması da bilimsel olarak deprem alanında yapılacak çalışmalara kaynaklık teşkil edecek ve ışık tutacaktır. Bu vesile ile 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde kaybettikleri m izi bir kez daha rahmetle anıyor, olası afetlerden en az zararla çıkmayı Allah'tan diliyor ve bütün Üsküdarlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yılmaz Bayat

ÜSKÜDAR BELEDiYE BAŞKANI

 

Yayını PDF olarak indirmek için tıklayınız