GELECEĞİN FİKİR ADAMI GELENEĞİN RUHUYLA YENİDEN BULUŞUYOR

Genç Enderûn Sistemi, 1000 yıl dünyaya hükmetmiş ecdadımızın uyguladığı eğitim sisteminin bugüne uyarlanmış halidir. Bir milletin, bir devletin alemşümul bir hüviyet kazanabilmesinin en kilit noktası eğitimdir. Bu sebep ve gayeyle inşa edilen Nizamiye Medresesi ve Enderûn Mektebi tarihin en büyük şahsiyetlerini yetiştirmiştir. Bizler de ecdadımızdan aldığımız tecrübeyle bugünün ilmi keşiflerini birleştirerek Genç Enderûn Sistemi’ni geliştirdik. Bu sistem ile yetişen bir öğrenci kendisini cihan imparatorluğu varisi olarak görerek fikriyatı güçlü bir lider olarak yetişebilecektir.

Genç Enderûn öğrencisi olarak programa dahil olan öğrencilerimiz kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasının önemine inanıyor ve oyun ile öğrenmenin etkisini bu düşünce ile birleştirerek geliştirdiği çoklu öğrenim sistemiyle türkiyede yeni bir eğitim modeli geliştirmeyi hedefliyor, Düzenli olarak  farklı meslek guruplarından konusunda uzman kişilerin ,başarı hikayelerini ve birikimlerini öğrencilerimizle   paylaşacağı etkileşimli eğitim seminerleri düzenleyerek  yıl içinde sosyoloji, pskoloji ,tarih ,Din, dil,sanat  zanaat ve bilimsel  alanlarında aldıkları eğitimi eş zamanlı olarak  yine bu alanlarda düzenli olarak ilk öğretim ortaöğretim ve lise düzeyinde üsküdar belediyesi kütüphaneler müdürlüğü  tarafından desteklenen türkiyede bir ilk olan  temalı seçilmiş kütüpanemizdeki eserlerle haftalık düzenli okuma ve münazara eğitimleriyle desteklenmeye gayret edilmektedir.eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ise aldıkları teorik eğitimleri konserler  kısa film ve belgeseller öğretici olarak görev alma proje geliştirme ekibine dahil olma fanzin ve kitap yazarlığı  gibi yine üsküdar belediyesinin desteğiyle bir çok organizasyonda görev alarak aldığı eğitimi pratiğe dönüştürme imkanı bulabilmektedir.

Genç enderun öğrencisinin bu öğrenme sürecindeki kazanımları

•  Lider olabilme yeteneğini kazanabilmesi 
•  Ahlaki muhakeme ilkelerini iyi kavramış, dürüstlük ve adalet duygularına sahip, 
•  Sınırlı kaynakların korunması, yeniden dönüştürülmesi, tasarrufu ve birlikte yaşadığı diğer insanlarla ve canlılarla paylaşımı konularında duyarlı ve sorumluluk sahibi, 
•  Farklı bakış açıları ve fikirlere hoşgörülü ve açık, kültürel değerler ve yaşam biçimlerine, inançlara saygılı, 
•  Kişisel gönenç ile bedensel ve zihinsel dengenin önemi kavramış, 
•  Kendisinin ve çevresindekilerin öğrenme süreçlerini dikkatle inceleyen, güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı bir tarzla analiz edebilen, edindiği bilgi ve deneyimi farklı öğrenme alanları için kullanabilen bireyler yetiştirme
Üsküdar Genç Enderun’da 240 İlkokul, 60 Lise öğrencimiz olmak üzere toplamda 300 öğrencimiz bulunmaktadır.