Abdülkerim Nadir Paşa Yalısı

Kurumlar

Kurum Adı Abdülkerim Nadir Paşa Yalısı

Yalı, İhsaniye'de, Yemen Fatihi Sinan Paşa Camii'nin sağ tarafında ve Topraklı Sokak üzerinde idi. Bir yar üzerine yapılmış olan yalının denize inen kademeli bir bahçesi ve dik bir merdiveni vardı. Yan tarafında ve yol aşırı yerde, Çürüksulu Ahmet Paşa'nın bugün Alman Misafirhanesi olarak kullanılan ahşap, aşı boyalı, güzel yalısı bulunmaktadır. Abdi Paşa da denilen Abdülkerim Paşa, 1807'de Doğu Rumelide Çırpan kasabasında doğmuş ve genç yaşında İstanbul'a gelerek bir müddet sonra yeni açılan Harbiye Mektebi'ne kaydolmuştur. Teğmen rütbesi ile ve henüz mektepte talebe iken, Üsküdarlı Çavuş Ahmet Efendi, Şam'da Fuat Paşa tarafından kurşuna dizdirilen Müşir Ahmet Paşa ve daha bir iki arkadaşıyla beraber tahsil için 1835'te Viyana'da Terezyanum Askeri Mektebi'ne gönderildi. Tahsilini tamamlayan ve bir çok hizmetlerde bulunan Abdi Paşa 1850'de müşir oldu. 1853- 55 Kırım Harbi sırasında Kafkas Cephesi kumandanlığı görevinde bulundu. 1862'de, Karadağ Seferi'ne iştirak etti. 1876'da Sırplara karşı zaferler kazandı. 1877'de ilân edilen Osmanlı Rus Harbi esnasında serdar-ı ekrem ünvanıyla genel kumandanlığı deruhte etti. Fakat, Rus ordularının Tuna'yı çok rahat bir şekilde geçmeleri üzerine Yıldız Sarayı'nın tüfekçilerinden Tahir Bey/Paşa'nın nezareti altında, tutuklu olarak, İstanbul'a getirildi ve divan-ı harbe verilmek üzere Bekir Ağa Bölüğü'ne hapsedildi. Abdülkerim Paşa mahkemede "Kusur ve hata oldu ise, bunun iki de bir Saray'ın işe karışmasından ileri geldiğini delilleriyle ortaya koydu. Hakkında hiç bir hüküm verilmediği halde evvelâ Limni Adası'na sonra da Rodos'a sürüldü. Orada zaruret içinde 1885 tarihinde Tanrı'nın rahmetine kavuştu.