Açıktürbe Kız Rüşdiyesi

Kurumlar

Kurum Adı Açıktürbe Kız Rüşdiyesi
1329 (1911) tarihinde açılmıştır. Hakkında fazla bilgi yoktur.