Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi

Kurumlar

Kurum Adı Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi

 

Okul, Servilik Caddesi üzerinde ve yukarıdaki isimle anılan camiin son cemaat yerinin önündedir. Meyilli bir arazide yapıldığından cadde tarafı bir, avlu tarafı ise iki katlıdır. Kesme taştan yapılan okul binası sonradan çimento ile sıvanmıştır. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Cami ile beraber 1054 (1644) tarihinde Halep Mollası Abdülbaki Efendi tarafından yaptırılmış olmalıdır. Camii bahsine bakınız. Bugün meşruta olarak kullanılmaktadır.