Ahmediye Medresesi

Kurumlar

Kurum Adı Ahmediye Medresesi

Medrese, Ahmediye semtindeki Ahmediye Camii'inin avlusundadır. 1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından külliye ile beraber yaptırılmıştır. Ahmediye Camii bahsine bakınız. Camiin avlusunda ve 'L' harf şeklindeki medrese, dershane ile kütüphane arasında yer alır. Onbir medrese odasının önünde, mermer sütunlar üzerine oturtulmuş kubbeli bir revak bulunmaktadır. Dokuz sütunun üzerindeki mermer başlıklar baklavalıdır. Ocaklı ve pencereli medrese odalarının üzerleri kubbe ile örtülmüştür. 'L' şeklinin köşesinde medresinin ayak yolu bulunmaktadır. Medrese odaları, Hilâl-i Ahmer'in ve sonra Kızılay'ın imareti haline getirilmiş ve yakın tarihe kadar Üsküdar'ın fakir halkına buradan yemek dağıtılmıştır. Evkaf hergün 250, Kızılay 2300 kişiye yemek dağıtmakta idi. 1965 senesinde, buradan yemek almağa gelen kalmadığından aşevi dağıtılmıştır. Bu sevindirici bir durumdur. Mimarı, Kayserili Mehmet Ağa'dır.