Ahmet Efendi Kuyusu

Kurumlar

Kurum Adı Ahmet Efendi Kuyusu

1924'te tesbit edilen Gayrimenkul Vakışar Cetveli'ne göre, bakımlı olarak Divitçiler Caddesi üzerinde bulunuyordu. Kuyu, Muallimzâde Ahmet Efendi tarafından buradaki caminin yapımı sırasında, açılmış olmalıdır. Kendisi, 980 (1572) tarihinde vefat etti. Bu cami bahsine bakınız. Mabet ve kuyu bugün mevcut değildir.