Şüca' Bağı Camii

Kurumlar

Kurum Adı Şüca' Bağı Camii

,

Mabet, Selâmsız semtinde, Bülbüldere Mezarlığı' nın üst tarafında, Kalpaklı Sokağı üzerinde, Şecaat Sokağı ile Kozanoğlu Sokağı arasında ve Şecaat Sokağı'nın sağ köşesindedir. Karşı sırtlara polis lojmanları yapılmıştır. Hadîkatü'l-Cevâmi yazarı, ünlü eserinde: "Şüca' Bağı Mescidi der kurb-i Acıbadem" başlığı altında "Bânisi Selâmi eş-şeyh Ali Efendi'dir. Ali Efendi 1104 (1692) tarihinde vefat etmiştir" demektedir.