Serçe Hatun Mescidi

Kurumlar

Kurum Adı Serçe Hatun Mescidi

Mescit, Bülbüldere Yolu üzerinde, Selman-ı Pak Caddesi ile Tophanelioğlu Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde betonarme olarak yeni inşa edilmiştir. Eski. Ahşap olan mabetten eser kalmamıştır. Son yapım sırasında, Serçe Hatun'a ait olduğu söylenen bir kabir de yok edilmiştir. Daha önce bahçe duvarı üzerine yeni yazı ile şu kitabe vardı "Sâhibu'l-hayrât merhûme hoca Serçe Hatun Ruhu için el-Fatiha" Kabrin yanında ulu bir servi ağacı vardı. Hadîka yazarı bu konuda şu bilgiyi vermektedir: "Bânisi, Serçe Hoca Mehmet Efendi'dir. Mezarı bilinmiyor. Mahallesi yoktur." 1925-30 tarihlerinde mamur olan mabet, 1940 tarihlerinde Vakıflarca kadro harici bırakılarak satılmıştı.