Nuhkuyusu Camii (Cevri Usta Camii)

Kurumlar

Kurum Adı Nuhkuyusu Camii (Cevri Usta Camii)

Ayın günü Cuma olan bu Şabanî dergâhı, Tunusbağı Caddesi üzerinde ve Doğancılar Parkı karşısındadır. İstanbul'un hemen bütün tekkeleri gibi, bir çıkmaz sokak üzerinde inşa edilmiştir. Camiin avlusu gibi olan bu sokağın, sağ başında büyük hazneli Sadrazam Hasan Paşa Çeşmesi, sol tarafta ve yüksek bir set üzerinde camiin hazîresi bulunmaktadır. Hazîre ile mabet arasında Nasuhî Mehmet Efendi'nin türbesi yer almıştır. Tekkenin semahanesi olan cami ve müştemilâtı, ahşap olarak, Sultan IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan'ın eşi, Damat veya Enişte sıfatları ile anılan Moralı Sadrazam Hasan Paşa tarafından 1095 (1684) tarihinde, kendisine büyük saygı duyduğu, Şeyh Nasuhî Mehmed Efendi için yaptırılmıştır. Hasan Paşa, Rakka Valiliği sırasında 1125 (1713) tarihinde orada vefat etmiştir. Hatice Sultan'ın bu tekkeye ait vakfı vardı. Bu "vakıfdan 17 cihetin iradatı olan günlük 159 akçenin Şeyh Mehmet Fazlullah Efendi'ye verildiği"ni Zilhicce 1219 (Mart 1805) tarihli bir inha'dan öğreniyoruz. Sultan III. Mustafa vakfından da (1760 tarihli) tekkenin taamiyesine 300 kuruş zam edilmiştir. (Evkaf İdaresi Kataloğu, 1/151) Ayvansarayî, Vefeyât'ında, "Esir İsmail Paşa, Nasuhî Efendi Tekkesi minaresi tamire muhtaç olduğundan yeniden bina ve ihya eylemiştir" dediğine ve İsmail Paşa da 1114 (1702) tarihinde vefat ettiğine göre, minareyi en erken 1103 (1691) tarihlerinde yaptırmış olmalıdır. Esir ve Çelebi lâkablarıyla bilinen İsmail Paşa, bu tarihte İstanbul kaimmakamı idi. Hasan Paşa'nın vefatından sonra, terekesini İstanbul'a, eşi Hatice Sultan'a getiren gemi Venedikliler tarafından zapt edilince Osmanlı İmparatorluğu harp ilân etmişti.

NUHKUYUSU CAMİİ (CEVRİ USTA CAMİİ

NUHKUYUSU CAMİİ (CEVRİ USTA CAMİİ)