Murat Reis Mescidi

Kurumlar

Kurum Adı Murat Reis Mescidi

Banisi, Kanunî Sultan Süleyman'ın deniz ümerasından Murat Reis olup 1018 (1609) tarihinde vefat etmiş ve Rodos Adası'ndaki türbesine gömülmüştür. Kadro harici bırakılan mabet, 1973 tarihine kadar harap durumda olup, bir kaç duvar bakiyesi ile minaresinin kaidesi kalmıştı. Halk tarafından kesme taş olarak yaptırılmıştır. Fevkânîdir. Murat Reis'in başka hayratı da vardır. 1609'da vefat ettiğine göre, mescidi bu tarihten evvel yaptırmıştır. Murat Reis, Sultan Süleyman devrinde Mısır Kaptanlığı'ndan azlolunan Pirî Reis'in yerine Mısır Kaptanlığı'na atanmış ve Pirî Reis'in Basra'da bırakmış olduğu Osmanlı Donanmasını Süveyş'e getirmeğe memur olmuştur. Mescid orijinal Mimari özelliğini kaybetmiş durumdadır.