Mumcubaşı Mescidi

Kurumlar

Kurum Adı Mumcubaşı Mescidi

Üsküdar'da, Sultantepesi'nde ve Servilik Caddesi üzerindeki Arslan Ağa Çeşmesi arkasında idi. Bugün yerinde yeller esmekte, izi dahi bulunmamaktadır. Hadîka yazarı bu mescit için "Bânisi Mumcubaşı Mehmet Ağa'dır. Kabrinin yeri belli değildir. Mescidini fevkânî olarak yaptırmıştır. Mahallesi yoktur" demektedir. Topkapı Sarayı'nın Mumcubaşısı olan Mehmet Ağa'nın bu mescidi hangi tarihte yaptırdığı belli değildir. Mescidinin mahallesi olmadığına göre, Hace Hesna Hatun Mescidi'nden sonra yaptırıldığı kesindir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki, 29 Rebiyülevvel 1252 (14. 7. 1836) tarihli bir istidada "Üsküdar'da Hace Hesna Hatun Mahallesi'nde, Mumcubaşı Ahmet Ağa Mescidi vakfı ndan bir cihetin tevcihi" istenmektedir. Hadîka yazarı'nın Mehmet dediğine, istidada Ahmet denilmiştir. Bir cihetin tevcihi istendiğine göre, vakfının zengin olduğu anlaşılmaktadır. 1924 tarihli ve Üsküdar'daki gayrımenkul vakıfları kaydeden bir defterde yalnız Mumcubaşı Mektebi kaydedilmiş ve onun da 'mülhakadan arsa' halinde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda mescit, 1308 (1890) tarihindeki büyük Sultantepesi yangınında yanmış olmalıdır.