Hammal Mehmet Ağa Mescidi

Kurumlar

Kurum Adı Hammal Mehmet Ağa Mescidi

Mehmet Ağa adında bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır. Yapıldığı tarih belli değildir. Mabet, zamanla harab olmuş ve 1935 tarihinde kadro harici bırakılarak satılmıştır. Mescid yerinin önünde bir çeşme ile kuyu bileziği hâlâ durmaktadır. Her ikisinde de kitabe veya tarih yoktur. Köşedeki meşruta da şimdi arsa halindedir. Dört duvarı kârgir çatısı ahşap küçük bir mabet idi. Bu eser, Hadîkatü'l-Cevamî'de adlı yazılmadığına göre, 1787 tarihinden sonra, ihtimal 19. yüzyıl ortalarında yapılmış olmalıdır.