Bali Çavuş Mescidi (Tunus Bağı Mescidi)

Kurumlar

Kurum Adı Bali Çavuş Mescidi (Tunus Bağı Mescidi)

Hadîka'da şu bilgi vardır: "Bânisi Hoca Bali adında bir hayır sahibidir. Kendi dahi mescidinin karşısında yol kenarında medfundur. Mezar taşında tarihi yazılı değildir. Mahallesi yoktur." Bugün mevcut olmayan bu mescidin yakınında Has Odalı Ahmet Ağa'nın 1053 (1643)'te yaptırmış olduğu sebil ve mabet, karşısında ise Esma Sultan Mektebi bulunuyordu. Mabedin 1000 (1591-92) tarihlerinde yapıldığı sanılmaktadır. Mescidin üzerinde bulunduğu İnadiye Mescidi Sokağı'nın eski adı Tunus Bağı Caddesi idi. Musahipzade Sokağı da Bakkal Bekir Sokağı ismini taşıyordu. Sokağın İnadiye Mescidi ile bir alâkası yoktur. Mescit, Pervitij'in Sigorta Haritası'nda gösterildiğine göre 1930-35 tarihlerinde mevcut idi. Zaten harab olan mabet, bu tarihten sonra yıkılmıştır.