Arakiyeci Hacı Mehmet Ağa Mescidi (Kapıağası Mescidi)

Kurumlar

Kurum Adı Arakiyeci Hacı Mehmet Ağa Mescidi (Kapıağası Mescidi)

Mescit, Toptaşı Caddesi ile Harmanlık Soka ğın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi.. Mescit, Arakiyeci (Takkeci) Hacı Mehmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bu zat, 950 (1543)'te vefat ettiğine göre, mabet bu tarihten evvel yapılmış olmalıdır. Mescit, 200 yıl kadar sonra Reisü'l-küttab Abdullah Efendi'nin (Abdi Efendi) minber koyması ile cami haline gelmiştir. Damat İbrahim Paşa'nın mühürdarı da olan Abdi Efendi 2 Safer 1178 (1 Ağustos 1764) tarihinde "Saray-ı Padişâhî"de Cami, çok harap durumda iken 1930 tarihlerinde yıkılmıştır. Yeri yakın zamana kadar arsa halinde iken üzerine tek katlı bir meşruta yapılmıştır.