Ahmet Çelebi Camii

Kurumlar

Kurum Adı Ahmet Çelebi Camii

 

Mabet, Açıktürbe Sokak ile Hüdayi Mahmud Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesindedir.. Cami hakkında Hadîka'da şu bilgi vardır: "Banisi Ahmet Çelebi adında bir hayır sahibi olup mihrap önünde medfundur. Mezartaşında "Huvelbaki Sahibul hayrat merhum el-hac Ahmed Çelebi ruhiyçun el-Fatiha sene 975 (1567 Miladi) yazılıdır. Mescidin yapılış tarihi 975 (1567)'dir. Camiin Ahşap minaresi Mimari açıdan özel ve dikkat çekicidir. Cami 1181 de ve 1211 deki yangınlarda yanmış ve tekrar yaptırılmıştır.