Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınava Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınava Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 20.08.2020-31.08.2020 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.


Yapılan değerlendirme neticesinde;
a)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 1 nolu ilandaki 10 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 20 kişi;

b) Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı ehliyet olanların başvurabildiği 3 nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 1 kişi;

c) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans  programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 4 nolu ilandaki 2 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 6 kişi;

d) Herhangi bir önlisans programlarının birinden mezun olanların başvurabildiği 5 nolu ilandaki 4 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olan 20 kişi;

e)Herhangi bir önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 6 nolu ilandaki 5 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olan 25 kişi;

f)Herhangi bir önlisans, programlarının birinden mezun ve en az   C sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 7 nolu ilandaki 12  kişilik alım için başvuru kriterlerine uyan 15 kişi;

g)Herhangi bir önlisans, programlarının birinden mezun ve en az A sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 8 nolu ilandaki 5 kişilik alım için başvuru kriterlerine uyan  8 kişi;olmak üzere toplamda 95 kişi sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanmıştır.


Ayrıca Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezunları başvurabildiği 2 nolu ilana kriterleri taşıyan başvuru bulunmadığından bu nitelik kodlu alım için başvuru sahipleri sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmamıştır.


Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınav tarihi ve saatini gösterir liste aşağıda yayınlanmış olup, ayrıca bu adaylara sınava giriş belgeleri başvuru sırasında beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Üsküdar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.


Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adayların başvuru ilan metninde yer alan nitelikleri ve boy/kilo kriterini taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.


Dünya ve Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sözlü ve uygulamalı sınav 14.09.2020 - 16.09.2020 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle gerçekleştirilecek, sınavların bitirilememesi halinde ertesi günlerde devam edilebilecektir.


ÖNEMLİ UYARILAR:


1. Sınav giriş belgesinin tarafınıza ulaşması neticesinde şahsınıza ait bilgileri kontrol ediniz.

2. Sınava giriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç için kullanılamaz.

3. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız.

4. Sınava girerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

5. Sınava girmeye hak kazanan aday belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı sınav merkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda aday sınava katılmamış sayılacaktır.

6. Sözlü sınav sonrasında Uygulamalı Sınav yapılacak olup; Uygulamalı Sınav için yanınızda gerekli spor kıyafet ve spor ayakkabı bulundurmayı unutmayınız. (Kıyafet değişimi için giyinme odaları tahsis edilecektir.)

7. Sözlü ve Uygulamalı Sınava belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.


İlan olunur.


ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan No:1- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:2- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:3- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:4- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:5- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:6- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:7- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:8- Sınava Katılmaya  Hak Kazananların Listesi için tıklayınız