Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu Kesin Olmayan Başarı Listesi

01.06.2022

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 09.05.2022-13.05.2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi ektedir.

 

Yayınlanan listede belirtilen atamaya esas puan kısmı; yönetmeliğe göre adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının %50’si ve başvuruda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Yönetmeliğe göre sözlü ve uygulamalı sınavdan 60 puan alamayan adaylar başarısız sayılmışlardır.

Kesin olmayan sonuçlara itirazlar;   ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen dilekçe ile veya Üsküdar Belediye Başkanlığına (Mimarsinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Üsküdar/İSTANBUL) posta yolu ile yapılacaktır. 

 

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Üsküdar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

Yayınlanan bu liste tebliğ niteliğinde olup ayrıca bu listede adı soyadı bulunan adaylara tebligat yapılmayacaktır. İtiraz süresi sonrasında yayınlanacak olan kesin listeye göre adaylara tebligat yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

   ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

İlan No:1- Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:2- Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:3- Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:4- Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:5 Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:6 Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:7 Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayınız