Üsküdar, Küplüce Mahallesi, 4. Zeytinlik Sokak, 719 ada, 8 parsel, 8 kapı sayılı yerde bulunan yapı ilgili duyuru

Statik raporu için tıklayınız.

Açıklama için  tıklayınız.