Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 163 pafta, 936 ada, 1 sayılı taşınmazla ilgili duyuru

İlgi Encümen Kararı gereği, Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 163 pafta, 936 ada, 1 sayılı taşınmazda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan uygulama neticesinde düzenlenen parselasyon planları, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine istinaden Küçüksu mahalle muhtarlığı ilan panosunda ve Belediyemiz 3. katında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 08.11.2021 tarihi itibariyle  1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Encümen kararı için tıklayınız.

Pafta için tıklayınız.