Üsküdar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınavı Sonucu Kesin Asıl Ve Yedek Başarı Listesi

10/06/2022

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 09.05.2022-13.05.2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi ektedir.

Asıl listede yer alan adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini atama talep dilekçesine eklemek suretiyle  20/06/2022-24/06/2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.  Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır. 

 

İlan Olunur. 

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İSTENİLEN BELGELER (Asıl Adaylar):

  1. Atama Talep Dilekçesi  (indirmek için tıklayınız.)
  2. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği
  3. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (E-devlet sisteminden alınabilir)
  4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerlik görevini yapmış olanlar Terhis Belgesi- Tecilli olanlar E-devlet sisteminden alınabilir)
  5. Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)
  6. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)
  7. 6 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık)
  8. Sürücü belgesi fotokopisi
  9. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 

İlan No:1- Kesin Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:2- Kesin Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:3- Kesin Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:4- Kesin Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:5  Kesin Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:6- Kesin Başarı Listesi için tıklayınız

İlan No:7- Kesin Başarı Listesi için tıklayınız