İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre zabıta memuru alımı için açıktan atama yoluyla toplam 50 kadro için yayınlanan ilana istinaden 28.03.2022-01.04.2022 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir. 

Yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan başvurular KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak zabıta memuru kadroları için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava katılmaya hak kazanmış olup; sözlü sınava katılmaya hak kazananları gösteren liste ekte sunulmuştur. 

Başvuru genel ve özel şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınava giriş belgeleri başvuru sırasında beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Üsküdar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

İlan olunur.

İlan No:1- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:2- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:3- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:4- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:5- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:6- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız

İlan No:7- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız