Altunizade Mahallesi, 8 ada 31 ve 23 parsel sayılı taşınmazların bitişiğindeki tescil harici alanın "Otopark Alanı" ve "Özel Sağlık Tesisi Alanı" na dönüştürülmesine ilişkin duyuru

1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız.

Plan Raporu için tıklayınız.