4.11.2021 tarihinde yapılacak olan taşınmaz mal satışları ile ilgili ihale ilanı duyurusu

Satış ilanı için tıklayınız.