23.09.2021 tarihinde yapılacak olan taşınmaz mal satışı ile ilgili ihale ilanı

İhale ilanı için tıklayınız.