09.09.2021 tarihinde yapılacak olan kat karşılığı ihale usulü ile taşınmaz satışının ihale ilanı

Satış ilanı için tıklayınız.