ÜSKÜDAR İLÇESİ KAPSAMINDA 5 ETAP HALİNDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN PLAN NOTU İLAVESİNE YÖNELİK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı kararı dikkate alınarak, Belediyemizce alınan 05.03.2021 tarih ve 11474 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan, "Riskli Yapılara İlişkin 18.03.1991 onanlı 1/1000 ölçekli Altunizade Uygulama İmar Planı, 11.08.1998 onanlı 1/1000 ölçekli Bulgurlu Kısıklı Uygulama İmar Planı, 09.06.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planı, 13.02.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı, 28.11.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planlarına Plan Notu İlavesi” teklifleri Üsküdar Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 2021/71 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarih ve 916 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 15.10.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftaları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, 31.12.2021 tarihinden 31.01.2022 tarihine kadar Plan ve Proje Müdürlüğü koridorundaki askı ilan panosunda 1 ay süreyle askıya çıkartılacak olup, eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinde ve mahalle muhtarlığı panosunda ilan edilmiştir.

Pafta için tıklayınız.