ÜSKÜDAR İLÇESİ, AHMEDİYE (KEFÇEDEDE) MAH. 403 ADA 78 PARSEL VE BİR KISIM TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Üsküdar İlçesi Ahmediye (Kefçedede )Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 403 ada 78 parsel ile bir kısım tescil dışı alanın meri plan fonksiyonu korunarak "Tescilli Bina" lejantına alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34444488 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 22.11.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ait plan paftası ve plan raporu; İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi hükümleri gereği, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorundaki askı ilan panosunda ve Mahalle Muhtarlığında 24.12.2021 - 24.01.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup, Belediyemiz internet sitesinde de eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

 

Plan Paftası için  tıklayınız

Plan Açıklama Raporu için tıklayınız