Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

Kütüphanede Bilim Var Etkinliği
Bilim Şenliği
Masal Abla Etkinliği
Toplum Destekli Polis Seminerleri
Yazar Buluşmaları
İzcilik Eğitimi ve Kampları
Kitap Kafe Etkinliği
Kardeşlerimizin Ayakları Üşümesin
(Suriyeli çocuklara çorap bağışı kampanyası)

YARIŞMALAR
Bilgi Yarışması
Siyer Yarışması
Satranç Yarışması
Mangala Yarışması
Akıl Oyunları Yarışması
Kitap Okuma Yarışması
Şiir Yarışması
Sunum Yarışması
Hafıza Teknikleri Yarışması
Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
    Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak bizler değerler eğitimi çalışmalarımızla, çocuklarımızın ahlaki ve kültürel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak amacıyla, milli ve manevi değerleri özümsemiş erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çağımızın olumsuzluklarından biri olan “değerler erozyonuna” çözüm üretmek ve geleceğimizin mimarı olan yavrularımızın bu olumsuzluklardan uzak kalmalarını sağlamak değerler eğitiminin başlıca gayesidir. 
      
    Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak Değerler Eğitimi’nde;
“Ayın Değeri” ve “Haftanın Değeri” başlığı altında seçilen değerle ilgili öğrencilerimizle birlikte pano hazırlama,
    Ayın değerinin ana tema olduğu bir film izleme, 
    Sınıf içi etkinliklerde ayın değerine ilişkin faaliyetler düzenleme,
    Aile ile birlikte yapılacak ayın değerine ait bir görev tayin etme, başlıca etkinliklerimiz arasındadır.
   
    Ayrıca kurs ve atölye çalışmalarında öğrencilerimizin bir üst kademeye geçebilmeleri için mutlaka değerler eğitimine aksatmadan katılmış ve yaşlarına göre belirlenmiş olan kitapları  okumuş olmaları gerekmektedir.

SÖZEL ETÜT
    Bilgi Yazarlar Kulübü: Öğrencilerimizin yazılı ve sözlü kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
            
    Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Kulübü: Okuma yanlışlarından kurtarmak, beyini iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayı sağlamak, mevcut okuma hızını ortalama olarak 2-4 kat arttırmak, dikkat ve konsantrasyon süresi ortalama   % 50 oranında arttırmak; bilgileri daha uzun süre hafızada tutma yöntemlerini öğrenme ve alıştırmaları yapmak hedeflenmektedir.


SAYISAL ETÜT
Bilim Atölyesi: Çocuklarımız derslerde işledikleri fen konularını kendilerinin de yapabileceği küçük kolay deneylerle görerek öğrenmiş olmaları amaçlanmaktadır.

Sahnede Sen ve Fen: 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizle fen bilgisinin alanına giren konuları drama yoluyla anlatarak öğrenmenin çabuk ve kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Akıl Oyunları: Öğrencilere matematiksel oyunlar oynatarak hızlı düşünme, strateji oluşturma ve analitik zekâlarını geliştirme amaçlanmaktadır.

Mental Aritmetik: 2 ve 3. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan kulübümüz ile öğrencilerimize beyinlerinin her 2 kısmını da aktif bir şekilde kullanma becerilerini geliştirme hedeflenmektedir.

Yaşayan Matematik: Matematiğin kurallarını ve formüllerini günlük hayattan örneklerle çocuklarımıza aktarmayı hedeflediğimiz görsel hafızaya hitap etmektedir.

YABANCI DİL ETÜTLERİ
    “Bir dil bir insandır” sözünden yola çıkarak İngilizce, Arapça ve Osmanlıca kurslarımızda kur sistemi takip edilerek öğrencilerimizin yabancı dillerde yazma – okuma ve konuşma pratiği becerilerini geliştirmek ve okul derslerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
        
    Bir Dil Bir İnsan Kulübü: Oyun, film gibi interaktif etkinliklerle çocuklara yabancı bir dili eğlenceli şekilde öğretmek amaçlanmaktadır.

BİLGİSAYAR VE KÜTÜPHANELERİMİZ
        Bilgisayar etütlerinde ücretsiz internet erişimi bilgisayar öğretmenimiz rehberliğinde öğrencilerimize sunulmaktadır. Bilgisayar salonlarımızda öğrenciler ödevlerini araştırmakta ve dökümanları yazıcıdan hiçbir ücret ödemeden alabilmektedirler. 

    Sunum Kulübü: Sunum hazırlama ve etkili sunum teknikleri öğretilmektedir.
        
    Bilişim Kulübü: Öğrencilerimizi zararlı internet ve bilgisayar kullanımı hakkında eğitme, bilgisayar becerilerini geliştirme ve araştıran, sorgulayan ve inceleyen, dünyaya geniş bir ufukla bakabilen bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
        
    Kütüphane Öğretmenlerimiz Rehberliğinde; Öğrencilerimize kütüphaneden yararlanmayı öğretmek, araştırma, kaynak kullanma, doğru ve hızlı öğrenme becerisi aşılamak, severek ve bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin genel kültürlerini artırmak, onlara kendini yenileme ufku kazandırmak hedeflenmektedir.
        
    Kitap Kafe Kulübü: Öğrencilerimize sohbet ortamında kitap okumayı ve öğretmen eşliğinde kitap kritiği yapmayı, okumayı klasik bir eylem halinden çıkarıp interaktif bir hale dönüştürmek hedeflenmektedir.

ŞAHSİYET OKULU
    Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerimizde, geleceğimizi inşa edecek olan yavrularımızın milli ve manevi değerlerini özümsemiş ve gelecek ufku olan bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği “YEKDER” desteği ile Şahsiyet Okulu eğitimi yapılmaktadır.

    Şahsiyet Okulu çalışması; 15 kişilik özel gruplar oluşturularak gerçekleştirilen bir programdır. Bu çalışmay ile Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim, Siyer, Ahlak ve İlmihal gibi temel eğitimleri daha nitelikli almalarını sağlamak hedeflenmektedir.
    
    Üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve devamlılık zorunluğu olan programa istekli öğrenciler kayıt yaptırarak katılabilmektedirler.
    Program haftada bir gün üç saat şeklinde uygulanmakta olup aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir;

 •    Doğru ve tecvitli bir şekilde Kur’an-ı Kerim okumak, 
 •    Her müslümanın bilmesi gereken temel ilmihal (fıkıh) bilgilerini öğrenmek,
 •   Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatını ve örnek ahlakını öğrenmek,
 •    İbadet alışkanlığı kazanmak, 
 •    Sağlıklı bir arkadaş ortamında sosyalleşmek, yaşayarak öğrenmek,
 •    Bilginin özümsenerek hayata yansımasını sağlamak.