İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca Plan Bölgesindeki Muhtelif Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Pl

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca Plan Bölgesindeki Muhtelif Parsellere ilişkin KUİP-34652043 Plan İşlem Numaralı ve 47/2021  Arşiv nolu 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftaları  ve Plan Raporu 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, 20.04.2021 tarihinden 20.05.2021 tarihine kadar 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğü koridorundaki askı ilan panosunda askıya çıkartılacak olup, Belediyemiz internet sitesinde de eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Plan Raporu için tıklayınız.

Pafta 1 için tıklayınız.

Pafta 2 için tıklayınız.

Pafta 3 için tıklayınız.

Pafta 4 için tıklayınız.

Pafta 5 için tıklayınız.

Pafta 6 için tıklayınız.