İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 208 pafta 11 ada 101 parsel, 148 ve 150 parseller, 165-166 pafta, 1313 ada 15 parsel ve bir kısım

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 208 pafta 11 ada 101 parsel, 148 ve 150 parseller, 165-166 pafta, 1313 ada 15 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsayan Validebağ Korusuna ilişkin KUİP:34639260 plan işlem numaralı ve 16/2021 Arşiv nolu  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Paftaları ve Plan raporu 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, 20.04.2021 tarihinden 20.05.2021 tarihine kadar 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğü koridorundaki askı ilan panosunda askıya çıkartılacak olup, Belediyemiz İnternet sitesinde de eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Plan Raporu için tıklayınız.

Pafta 8 için tıklayınız.

Pafta 9 için tıklayınız.

Pafta 10 için tıklayınız.

Pafta 11 için tıklayınız.

Pafta 12 için tıklayınız.

Pafta 13 için tıklayınız.