Amacımız

Üsküdar'da yaşayan farklı renkleri, Anadolu'nun güzel motiflerini tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Derneğimiz, Halk Oyunlarını birlik-beraberlik, dayanışma ve kaynaşma ruhunun sembolü olarak görmektedir. Bu doğrultuda yedi bölgenin oyunlarının ders olarak verilmesi kararını alan Yönetim Kurulu, Anadolu'nun tüm motiflerini içerisinde barındıran Üsküdar'da, bu değerleri Üsküdarlılar'a ve İstanbullular'a sunmayı hedefliyor.​