AHMEDİYE MAHALLESİ, 273 ADA 7 PARSEL VE BİR KISIM TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 273 ada 7 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin hazırlanan UİP- 34661124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih ve 522 sayılı kararı ile İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2021 tarih ve 7007 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek, 18.10.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir belediye başkanınca onaylanmıştır, 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ait plan paftası ve plan raporu; İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi hükümleri gereği, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorundaki askı ilan panosunda ve Mahalle Muhtarlığında 27.12.2021 - 27.01.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkartılmış olup, Belediyemiz internet sitesinde de eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Plan raporu için tıklayınız.

Plan paftası için tıklayınız.