Kandilli Mahallesi, 163 pafta, 936 ada, 1 sayılı taşınmaz ile ilgili duyuru ilanı

Kandilli Mahallesi, 163 pafta, 936 ada, 1 sayılı taşınmazda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan uygulama neticesinde düzenlenen parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine istinaden Üsküdar Belediyesi 3. Katında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Küçüksu Mahalle Muhtarlığı’nda 24.05.2022 tarihinde 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılacağının Belediyemiz resmi internet sayfasından yayınlanmıştır.

Parselasyon Haritası için tıklayınız