Kalite Politikamız

    

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemize ve halkımıza faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle Üsküdar halkının ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak için;

-  Toplam Kalite Yönetimi bilinci ile tarih ve kültür şehri Üsküdar’ı, huzur ve emniyet ortamını geliştirecek uygulamalar ve yaşam alanlarının niteliğini yükseltecek yatırımlarla bir cazibe merkezine dönüştürmek,

-  Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak,

-  Sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve tabana yayılmasını sağlamak,

-  Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak,

-  Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak, 

-  Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek kurum çalışanlarının gelişimlerini azami motivasyon ve en geniş eğitim desteği ile sürdürerek, tüm paydaşlarımıza Üsküdarlı olmanın gururunu yaşatmayı amaçlıyoruz.


Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı
01.05.2014

MİSYONUMUZ
Tarih ve Kültür Şehri Üsküdar’daki tüm paydaşlarımıza; kaliteli, şeffaf, verimli ve etkin belediyecilik hizmetlerini, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile sunarak; Üsküdarlıların ekonomik ve sosyal refah seviyesini yükseltmektir.

VİZYONUMUZ
Tarih ve Kültür Şehri Üsküdar’ı yerel yönetimde lider, cazibe merkezi bir şehir haline getirmektir.


Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı
01.05.2014

PAYDAŞ MEMNUNİYETİ VE
 TALEP YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Üsküdar Belediyesi’nin Paydaş Memnuniyeti ve Talep Yönetimi Politikası’nın temelini 'Paydaş Odaklılık' oluşturur. Tüm paydaşlarımız talep, şikâyet, öneri ve teşekkürlerini aracı olmaksızın doğrudan ve kolay bir şekilde kurumumuza iletebilir. Paydaşlarımızın talepleri, şikâyetleri ve önerileri kaliteli hizmet verme anlayışımızla; objektif, adil, şeffaf ve özenli bir şekilde ele alınır, değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Geri bildirimler doğrultusunda, kalıcı iyileştirmeleri, yasal mevzuat ve mali imkânlara uygun şekilde, sistem ve süreçlerimize sürekli uygularız.
Yerel yönetimde lider, cazibe merkezi Üsküdar için...


Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı
01.05.2014