ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI VATANDAŞ ANKETİ

On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketi

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması amacı ile oluşturulan ankete katılım sağlamanızı bekliyoruz. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.

Ülkemizin gelecek 5 yılını birlikte planlayalım...

Ankete katılım için tıklayınız...