Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birimimiz Hakkında


 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 müdür yardımcılığı ve 6 şeflikle Üsküdar'daki tüm imar uygulamalarının takibini yürütür. Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi , ada ve ada ve ağaç revizyonlarını düzenler., tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür. Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümenince karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek onaylar ve ruhsat verir. Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserler statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler. Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar. Taşınmaz Kültür Varlıklarına ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.
 

 

Birim Müdürü
Biyografi
Telefon:
+90 (216) 531 30 55
Fax:
E Posta:
curkun@uskudar.bel.tr
Web Sitesi:


İletişim  |   Tel : +90 (216) 531 30 00  |   RSS  |   SÜPER HİZMET 4440875  |   Talep ve Öneri  |   Gizlilik Sözleşmesi
Adres : Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Desteklenen Tarayıcılar : Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome