Rehber Detay İçerik
Üsküdar Rehber
  • Cami, ayin günü perşembe olan Şabanî Dergâhı idi. Balcılar Yokuşu Sokağı'ndan yüründüğünde Nalçacı Hasan Sokağı'nın ortaları nda ve sol taraftadır. Bu semt eskiden, İcadiye ismiyle maruf idi. Tekkenin bânisi Nalçacı Şeyh Halil Efendi'dir. Antalya'da oturan Abdülvahhab Ümmî (öl. 1004/1595) ismindeki azizin halifesi olduğu Hadîka'da yazılıdır. Fakat, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi'nde, Hüdâyî kitapları kısmında 122 Nolu Tomar'da şeyhinin Armağan Ramazan Efendi olduğu kayıtlıdır. Ona göre Ramazan Efendi'nin şeyhi Abdülvahhab Efendi, onun şeyhi Talib Ümmî Efendi ve onun şeyhi ise 900 veya 911 (1494-1505) tarihinde vefat eden Şeyh Ahmed Şemseddin Yiğitbaşı'dır. Şeyh Halil Efendi'nin üzeri kapalı türbesi 1940 tarihlerinde mamurdu. Kendisi aynı zamanda şair olup şiirleri vardır. Günde iki cüz Mushaf-ı Şerif okuduğu rivayet edilir. Tekke mescidinin minberini Maraş Valisi iken 1169 Recebinin 7. günü (7 Nisan 1756) vefat eden Abdullah Paşa koymuştur. Kendisi, Kocamustafapaşalı'dır. Reşid olduktan sonra o zamanın defterdarı Sa'dullah Efendi'nin (1743'de defterdar oldu) himmetiyle maden eminliğine getirilmiş ve sonra sipahiler kâtibi, silâhdar kâtibi, tersane emini ve darphane emini olmakla şöhreti yayılmış ve sonra vezir kethüdalığında bulunurken Maktul Mustafa Paşa'nın birinci sadaretinde 1755 Kasım sonları nda Rumeli Beylerbeyliği payesi ile Maraş Eyaleti verilmiş ve yerine de Bostancıbaşılık'tan ayrılmış olan Hüseyin Ağa Sadrazam Kethüdası olmuştur. Hüsnü hatta malik olan Vezir Abdullah Paşa, Üsküdar Özbekler Tekkesi Mescidi'nin de bânisidir. Yukarıda adı geçen Maktul (Köse-Bahir) Mustafa Paşa, üç defa sadrazam olmuştur. İlk sadareti 1 Temmuz 1752 tarihinde olup, Mayıs 1765 tarihinde Midilli'de idam edilmiştir. Otakçılar'da camii ve tekkesi vardır. Şeyh Halil Efendi, 1631 tarihinde vefat ettiğine göre, mabedini bu tarihten evvel yaptırmış olmalıdır. Mescit, zamanla harab olmuş ve 1291 (1874) tarihinde, Namık Paşazâde Cemil Paşa tarafından tamir ettirilmiş ve bu sırada bir de ahşap türbe binası inşa edilmiştir. (Nalçacı Halil Efendii Türbesi bahsine bakınız.) Namık Paşa (1804-1892) Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit devirlerinde, seraskerlik ve valiliklerde bulunmuş vezirlerdendir. 22 Safer 1310 (15 Eylül 1892) tarihinde vefat etmiştir. Kabri, Duvardibi mevkiinde ve 7. Ada'daki aile sofasındadır.
İletişim  |   Tel : +90 (216) 531 30 00  |   RSS  |   SÜPER HİZMET 4440875  |   Talep ve Öneri  |   Gizlilik Sözleşmesi
Adres : Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Desteklenen Tarayıcılar : Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome