Hizmetler

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi


Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim, özel eğitimdir. Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden farklılık gösteren bireydir.

Özel eğitim ile; bireyin gelişim özellikleri, bireysel yeterlilik ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak; duygusal, sosyal, dil, bilişsel, akademik,  psiko-motor, öz bakım, sosyal beceri ve sosyal uyum açısından onu geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanmaktadır.

Kurumumuzda 0-16 yaş grubuna yönelik hizmet verilmektedir. Seanslı bireysel eğitim programı uygulanmaktadır. Özel eğitim birimi bünyesinde konusunda uzman; psikolog, pedagog, psikolojik danışman, çocuk gelişimci, okul öncesi öğretmeni, fizyoterapist ve beden eğitimi öğretmeni görev yapmaktadır.


HİZMET VERİLEN ÖZEL EĞİTİM ALANLARI

·         MENTAL RETARDASYON

·         ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

·         FİZİKSEL ENGEL (CEREBRAL PALSY VB.)

·         ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

-          OKUMA BOZUKLUĞU

-          MATEMATİK BOZUKLUĞU

-          YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU

·         YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

-          OTİZM

-          ASPERGER SENDROMU

-          RETT SENDROMU

-          DEZİNTEGRATİVE BOZUKLUK

-          ATİPİK OTİZM

·         WİLLİAM SENDROMU

·         DOWN SENDROMU

·         FENİLKETONÜRİ

·         DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

·         UYUM GÜÇLÜĞÜ

·         GELİŞİMSEL GERİLİK

·         DİL VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

·         DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

 

 HİZMETLERİMİZ             

1) Bireysel Eğitim.

2) Fizyoterapi

3) Sportif Rehabilitasyon:

4) Yaz Spor Okulu:

5) Rehberlik ve Özel Eğitim Psikolojik Danışmanlığı:

6) Psikolojik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme: Kurum pedagogu  tarafından  öğrencilerimize bazı ölçek ve envanterler uygulanmaktadır. Bunlar:

CAS  (Cognitive Assessment System) Zeka Testi

Wısc-R Çocuklar İçin Zeka Testi

Denver  Gelişim Testi

Stanfort Binet Zeka Testi

CAT (Childrens’ Apperciption Test) (3 - 10 yaş)

Frostig Görsel Algı Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Küçük Adımlar Gelişim Envanteri

Ankara Gelişim Envanteri (0-6 yaş)

Peabody Alıcı Dil Testi (3-11 yaş)

Bir insan çiz

7) Aile Eğitimi ve Danışmanlığı:

8) Sosyal Aktiviteler:​

İletişim  |   Tel : +90 (216) 531 30 00  |   RSS  |   SÜPER HİZMET 4440875  |   Talep ve Öneri  |   Gizlilik Sözleşmesi
Adres : Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Desteklenen Tarayıcılar : Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome