Meshurlar

Üsküdar'ın Meşhurları

NEZİH UZEL ( - )


1938 yılında Mudanya'da doğdu. Babası Şumnu'nun hocazadeler ailesinden Çanakkale savası gazisi, Gülhane Asker Hastahanesi 1915 mezunu DR.Mehmet Muhlis, annesi Fatih medreseleri dersimlarından Sarı güzel camii imamı, Flibe doğumlu Hüseyin Hüsnü Efendi'nin kızı Hacer İhsandır.Uzel 1949 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 1957 Galatasaray Lisesini bitirdi. Uzel İstanbul şehsinde o yıllarda hayatta olan eski kültürün son ve en güçlü temsilcileriyle tanıştı. Ord.Prof.DR Neyzenbaşı Halil Can, Neyzen Kütahyalı Ahmet Yakuboğlu, Neyzen Ulvi Erguner, Udi Cahit Gözkan hocalarıydı. Eski hat ve tezhip san'atında hattat Necmettin Okyay, Halim Yazıcı, Bekir Pekten'in derslerine girdi. Yenikapı Mevlevihanesi son şeyhi Abdülbaki Efendi'nin oğlu Resuhi Baykara ve büyük araştırmacı ve ilim adamı Abdülbaki Gölpınarlı ve şeyh Mithat Bahari Beytur aracılığıyle Mevlevi Kültürüne girdi. Onbeş yıl Üsküdar'da eski Özbekler Dergahı son şeyhi Necmeddin Özbekkangay'ın hizmetinde bulundu. Bu sırada Arusi şeyhi Aziz Çınar, Çelveti-Bektaşi şeyhi Yusuf Fahir, Tophane İsmail Rumi Kadiri Dergahı şeyleri Misbah ve Aşki Erkmenkul, Karagümrük Cerrahi şeyhleri Fahreddin Efendi ve Müzaffer Ozak, Kasımpaşa Rüfai Şeyhi Muhiddin Ensari ile tanıştı. 1961 yılında devrin tanınmış köşe yazarları Mevlevi Refi Cevad Ulunay'ın teşvikiyle gazeteciliğe başlandı. Yerli yabancı çeşitli gazetelerde muhabirlik, köşe ve araştırma yazarlığı yaptı.
İletişim  |   Tel : +90 (216) 531 30 00  |   RSS  |   SÜPER HİZMET 4440875  |   Talep ve Öneri  |   Gizlilik Sözleşmesi
Adres : Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Desteklenen Tarayıcılar : Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome