Başkan'ın Mesajı

On yıl önce bize verdiğiniz yetkiyi 30 Mart 2014 seçimlerinde oylarımızı artırarak bir defa daha tasdik ettiniz. Bundan dolayı tüm Üsküdarlı hemşehrilerimi en kalbi hislerle selamlıyor, Üsküdar’ımıza hizmet imkânı bahşettiği için Cenabı Allah’a hamdediyorum.
Yazının Devamı >
Yeni dönemde şehrimiz ve insanımızla ilgili her türlü hizmeti üretmek ve uygulamak görevimiz. Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak; sonra da kariyer planlarını yaparken gençlerimize yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere ÜSİM’i kurduk.
Detaylı Bilgi >
Üsküdar Meydan ve Sahil Yolu ProjesiYeni dönemde şehrimiz ve insanımızla ilgili her türlü hizmeti üretmek ve uygulamak görevimiz. Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak; sonra da kariyer planlarını yaparken gençlerimize yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere ÜSİM’i kurduk.
Detaylı Bilgi >
Yeni dönemde şehrimiz ve insanımızla ilgili her türlü hizmeti üretmek ve uygulamak görevimiz. Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak; sonra da kariyer planlarını yaparken gençlerimize yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere ÜSİM’i kurduk.
Detaylı Bilgi >
Folklor Kayıtlarımız başladı

MudurlukDetay - MudurlukDetay

Kurumsal > Müdürlükler > ​​İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

​​İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birim Müdürü Mehmet AKYÜZ +90 (216) 531 30 00 - 3055 makyuz@uskudar.bel.tr Birim İletişim +90 (216) 531 30 00 +90 (216) 531 31 17

Birimimiz Hakkında

​​​​İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 müdür yardımcılığı ve 6 şeflik ile Üsküdar'da ki tüm imar uygulamalarının takibini yürütür. Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi , ada ve ağaç revizyonlarını düzenler. Tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür. Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümeni'nce karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini; yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek, onaylar ve ruhsat verir. Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserleri statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler. Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar. Taşınmaz Kültür Varlıkları'na ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.