Başkan'ın Mesajı

On yıl önce bize verdiğiniz yetkiyi 30 Mart 2014 seçimlerinde oylarımızı artırarak bir defa daha tasdik ettiniz. Bundan dolayı tüm Üsküdarlı hemşehrilerimi en kalbi hislerle selamlıyor, Üsküdar’ımıza hizmet imkânı bahşettiği için Cenabı Allah’a hamdediyorum.
Yazının Devamı >
Yeni dönemde şehrimiz ve insanımızla ilgili her türlü hizmeti üretmek ve uygulamak görevimiz. Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak; sonra da kariyer planlarını yaparken gençlerimize yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere ÜSİM’i kurduk.
Detaylı Bilgi >
Üsküdar Meydan ve Sahil Yolu ProjesiYeni dönemde şehrimiz ve insanımızla ilgili her türlü hizmeti üretmek ve uygulamak görevimiz. Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak; sonra da kariyer planlarını yaparken gençlerimize yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere ÜSİM’i kurduk.
Detaylı Bilgi >
Yeni dönemde şehrimiz ve insanımızla ilgili her türlü hizmeti üretmek ve uygulamak görevimiz. Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak; sonra da kariyer planlarını yaparken gençlerimize yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere ÜSİM’i kurduk.
Detaylı Bilgi >
Folklor Kayıtlarımız başladı

 ServiceDetail - ServiceDetail

Hizmetler > Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

"Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim, özel eğitimdir. Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden farklılık gösteren bireydir."
 

Özel eğitim ile; bireyin gelişim özellikleri, bireysel yeterlilik ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak; duygusal, sosyal, dil, bilişsel, akademik,  psiko - motor, öz bakım, sosyal beceri ve sosyal uyum açısından onu geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanmaktadır.
 

Kurumumuzda 0 - 16 yaş grubuna yönelik hizmet verilmektedir. Seanslı bireysel eğitim programı uygulanmaktadır. Özel Eğitim Birimi bünyesinde konusunda uzman; psikolog, pedagog, psikolojik danışman, çocuk gelişimci, okul öncesi öğretmeni, fizyoterapist ve beden eğitimi öğretmeni görev yapmaktadır.


Hizmet verilen özel eğitim alanları
 
- Mental Retardasyon
- Özel Öğrenme Güçlüğü
- Fiziksel Engel (Serebral Palsy vb.)
- Öğrenme Bozuklukları
- Okuma Bozukluğu
- Matematik Bozukluğu
- Yazılı Anlatım Bozukluğu
- Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
- Otizm
- Asperger Sendromu
- RETT Sendromu
- Dezintegrative Bozukluk
- Atipik Otizm
- William Sendromu
- Down Sendromu
- Fenilketonüri
- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
- Uyum Güçlüğü
- Gelişimsel Gerilik
- Dil ve İletişim Bozuklukları
- Davranış Bozuklukları 


Hizmetlerimiz

1) Bireysel Eğitim
2) Fizyoterapi
3) Sportif Rehabilitasyon
4) Yaz Spor Okulu
5) Rehberlik ve Özel Eğitim Psikolojik Danışmanlığı
6) Psikolojik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme: Kurum pedagogu  tarafından  öğrencilerimize bazı ölçek ve envanterler uygulanmaktadır.  


Bunlar:

- CAS  (Cognitive Assessment System) Zeka Testi
- Wisc-R: Çocuklar İçin Zeka Testi
- Denver  Gelişim Testi
- Stanfort Binet Zeka Testi
- CAT (Childrens' Apperciption Test) (3 - 10 yaş)
- Frostig Görsel Algı Testi
- Beier Cümle Tamamlama Testi
- Küçük Adımlar Gelişim Envanteri
- Ankara Gelişim Envanteri (0 - 6 yaş)
- Peabody Alıcı Dil Testi (3 - 11 yaş)
- Bir insan çiz

7) Aile Eğitimi ve Danışmanlığı
8) Sosyal Aktiviteler